Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności

15 września 2022

Policja i taksówki dla bezpieczeństwa Seniorów

RAZEM ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

Pod takim hasłem katowiccy policjanci rozpoczęli wspólne działania z katowickimi korporacjami
taksówek. Mają one na celu podniesienie bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców, w ochronie
przed oszustami i utratą oszczędności często całego życia. W akcji bierze udział pięć katowickich
korporacji taksówek, które zrzeszają ponad pięciuset kierowców.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zaprosili do współpracy przedstawicieli
katowickich korporacji taksówek, aby wspólnie zapobiegać oszustwom przestępców, którzy podszywając
się pod krewnych lub policjantów, bez skrupułów wyłudzają od seniorów oszczędności. Do akcji

policjanci zaprosili ponad pięciuset katowickich taksówkarzy i wyposażyli ich w materiały informacyjno-
edukacyjne, które zostały opracowane przez katowickich profilaktyków wspólnie z psychologami z

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Materiały te mają za zadanie pomóc kierowcom w
rozmowie z seniorem o zagrożeniach i rozpoznać osobę, która pod namową oszusta jedzie do banku, aby
wypłacić swoje oszczędności. Wszytko po to, aby w trakcie kursu mogli ostrzec seniorów przed
oszustami.
Podjęte działania realizowane są w ramach programu profilaktycznego pn. „Bezpieczna Przystań”
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Razem zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów i porozmawiajmy ze swoimi bliskimi jak działają
oszuści oraz co należy zrobić, gdyby do nas zadzwonił oszust.
Pamiętajmy, że najczęściej oszuści stosują dwie metody „na wnuczka” i „na policjanta”. Ale to nie
jest zamknięty katalog metod, którymi posługują się oszuści.
W metodzie „na wnuczka” oszust podszywa się za krewnego tj. wnuczka, zięcia, synową informując, że
spowodował wypadek oraz pilnie potrzebują dużą sumę pieniędzy na kaucję, aby uniknąć aresztowania.
Informują również, że po pieniądze przyślą zaufaną osobę.
Natomiast w metodzie „na policjanta” oszuści podszywają się za funkcjonariusza Policji, Centralnego
Biura Śledczego Policji (CBŚP) lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Następnie
informują o prowadzonych „akcjach policyjnych” w celu zatrzymania grupy przestępczej planującej
napad na jego mieszkanie lub nieuczciwych pracowników banku, w którym przechowuje swoje
oszczędności, podkreślając wysokie ryzyko utraty wszystkich pieniędzy. Oszust wmawia seniorowi, że w
ochronie swoich oszczędności przechowywanych w domu, czy w banku, powinien przekazać je
wskazanej osobie lub pozostawić je we wskazanym miejscu, np. w koszu na śmieci, ławce czy murku.
Jak uniknąć stania się ofiarą oszustwa?
Zapamiętaj! Policjanci nigdy przez telefon:
• nie informują o prowadzonych działaniach;
• nie pytają o ilość posiadanych pieniędzy i miejscu ich przechowywania;
• nie proszą o przekazanie pieniędzy, które senior posiada w domu czy banku;
• nie proszą o podanie numeru klienta, hasła do konta bankowego;
• nie proszą o zaciągnięcie kredytu.
Zachowaj czujność i ostrożność przez telefon:
• nie odbieraj telefonów, których numerów nie znasz lub są zastrzeżone;
• podczas rozmowy telefonicznej nie podawaj swoich danych personalnych, adresowych, haseł do kont
bankowych, informacji o swoich oszczędnościach i miejscu ich przechowywania oraz numeru telefonu
komórkowego;
• nie przekazuj swoich pieniędzy nieznajomej osobie.
Jeśli przez telefon ktoś prosi Cię o przekazanie pieniędzy:

• natychmiast rozłącz połączenie! Prawidłowe rozłączenie telefonu stacjonarnego polega na odłożeniu
słuchawki na widełki oraz odczekanie kilku minut. Następnie można wykonać nowe połączenie np.
zweryfikować policjanta;
• skontaktuj się z bliskimi lub osobą zaufaną i upewnij się czy rodzina rzeczywiście potrzebuje pomocy;
• skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwoń na numer alarmowy 112;
• porozmawiaj ze swoim dzielnicowym!
Jak w szybki sposób można nawiązać kontakt ze swoim dzielnicowym?
Za pomocą bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy „Moja Komenda”, po wpisaniu swojego adresu
miejsca zamieszkania można ustalić dzielnicowego lub za pomocą strony internetowej Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach kliknij w link:
https://katowice.policja.gov.pl/k14/informacje/twoj-dzielnicowy