Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Archiwalne: Partnerzy miejscy

SPIS PLACÓWEK MOSiR MIASTA KATOWICE udzielających 50% zniżek z Kartą Seniora

www.mosir.katowice.pl

w zakładce OBIEKTY znajdują się adresy i godziny otwarcia placówek udzielających 50%  zniżek.

SPIS INSTYTUCJI KULTURY MIASTA KATOWICE udzielających zniżek z Kartą Seniora.

 • wiecejInstytucja Kultury – Katowice Miasto Ogrodów
  Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów jest partnerem projektu
  Aktywni Seniorzy. Posiadacze Karty Seniora otrzymują 50% zniżki na
  wydarzenia organizowane przez instytucję.
 • wiecejMiejska Biblioteka Publiczna
  zgodnie z informacją Dyrektor Instytucji, Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie ze zbiorów, udział w imprezach kulturalnych i innych zajęciach.
 • wiecejInstytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki SILESIA
  zgodnie z informacją Dyrektor Instytucji, na wszystkie wydarzenia muzyczne organizowane przez Instytucję wstęp jest bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.
 • wiecejGaleria Sztuki Współczesnej BWA
  obowiązujący cennik zakłada sprzedaż biletów na wystawy w cenie 3,00zł. Z dniem 1 kwietnia br. Dyrektor Galerii wprowadził zniżkę w ramach programu „Aktywni Seniorzy” w wysokości 50% ceny biletu.
 • wiecejMuzeum Historii Katowic
  zgodnie z informacją Muzeum, Instytucja zapewnia uczestnikom programu „Aktywni Seniorzy” zniżkę w wysokości 50% cen biletów. Założenia programu są realizowane na podstawie zarządzenia nr 41/2013 Dyrektora Muzeum.
 • wiecejZespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
  na wszystkie imprezy organizowane przez Instytucję o statusie „dla mieszkańców Katowic” wstęp jest bezpłatny.
 • wiecejŚląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”
  obowiązujący w Instytucji cennik biletów wstępu na spektakle został uzupełniony o 50% zniżkę dla uczestników  programu „Aktywni Seniorzy”
  od 1 kwietnia br.
 • wiecejMiejski Dom Kultury „Południe” (Kostuchna)
  wszystkie osoby legitymujące się kartą „Aktywni Seniorzy” będą miały od 1 kwietnia br. prawo do 50% zniżki w opłatach za udział w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Instytucję. Prawo do zniżki nie dotyczy zajęć oraz imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
 • wiecejMiejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”
  od 1 kwietnia br. Instytucja wprowadza zasady korzystania z oferty kulturalnej, zgodnie z programem „Aktywni Seniorzy” tylko w zakresie imprez i zajęć organizowanych bezpośrednio przez Instytucję. Z programu wyłączone są imprezy i zajęcia organizowane przez podmioty zewnętrzne oraz zajęcia stałe, z których prowadzący otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zależne od uzyskanych wpływów.
 • wiecejMiejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
  od 1 kwietnia br. wprowadza się zniżkę w wysokości 50% zgodnie z założeniami programu „Aktywni Seniorzy” po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz karty przynależności do programu. Instytucja nie posiada stałego cennika uczestnictwa w imprezach.
 • wiecejMiejski Dom Kultury „Ligota”
  od 1 kwietnia br. uczestnicy programu będą mogli korzystać z 50% zniżki na zajęcia grupowe organizowane przez Instytucję.
 • wiecejMiejski Dom Kultury „Koszutka”
  Dyrektor Instytucji poinformowała, że Instytucja nie prowadzi odpłatnych zajęć i imprez dla Seniorów 60+.