Aktywni Seniorzy 60+ Katowice


Witamy na internetowej stronie programu Miasta Katowice
„Aktywni Seniorzy” 60+!Znajdziecie tutaj Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Programu, jego Partnerów i Realizatorów.

Program z zakresu polityki społecznej "Aktywni Seniorzy" realizowany jest przez Stowarzyszenie FAMI.LOCK na zlecenie Miasta Katowice.

  • Udzielane zniżki: wszystkie osoby legitymujące się kartą „Aktywni Seniorzy” będą miały od 1 kwietnia br. prawo do 50% zniżki w opłatach za udział w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Instytucję. Prawo do zniżki nie dotyczy zajęć oraz imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Opis działalności: Miejski Dom Kultury „Południe” obejmuje pięć filii zlokalizowanych w południowych dzielnicach […]

    Czytaj więcej
  • 28 kwietnia 2014

    Ogłoszenie

    W Punkcie Konsultacyjnym na 3 Maja 11 pozostawiano damską parasolkę. Można ją odebrać w godzinach urzędowania Punktu. Godziny urzędowania, można znaleźć w zakładce „Punkt Konsultacyjny”.

    Czytaj więcej