Aktywni Seniorzy 60+ Katowice


Witamy na internetowej stronie programu Miasta Katowice
„Aktywni Seniorzy” 60+!



Znajdziecie tutaj Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Programu, jego Partnerów i Realizatorów.

Program z zakresu polityki społecznej "Aktywni Seniorzy" realizowany jest przez Stowarzyszenie FAMI.LOCK na zlecenie Miasta Katowice.

 • 30 kwietnia 2014

  Miejska Biblioteka Publiczna

  Udzielane zniżki: zgodnie z informacją Dyrektor Instytucji, Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie ze zbiorów, udział w imprezach kulturalnych i innych zajęciach. Opis działalności: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach jest samorządową instytucją kultury, która działa na terenie Katowic od maja 1945 r. Biblioteka to: 35 filii, prawie milion książek, ponad 70.000 czytelników. Biblioteka gromadzi i […]

  Czytaj więcej
 • Udzielane zniżki: 50 % zniżki   Opis działalności: Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów powstała w efekcie startu Katowic w wyścigu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.  Starania oficjalnie rozpoczęły się 1 kwietnia 2010 roku. Biuro ESK, działające w ramach Centrum Kultury Katowice, przygotowało propozycję programu obchodów i realizowało przedsięwzięcia związane z kandydaturą. W październiku […]

  Czytaj więcej
 • Udzielane zniżki: Dyrektor Instytucji poinformowała, że Instytucja nie prowadzi odpłatnych zajęć i imprez dla Seniorów 60+. Opis działalności: Dom Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy: – rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych, – przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, – kształtowanie aktywnego uczestnictwa […]

  Czytaj więcej
 • Udzielane zniżki: od 1 kwietnia br. uczestnicy programu będą mogli korzystać z 50% zniżki na zajęcia grupowe organizowane przez Instytucję. Opis działalności: Miejski Dom Kultury w Katowicach – Ligocie działa jako samodzielna instytucja upowszechniania kultury. Mieści się w secesyjnej willi, wybudowanej w 1910 roku z przeznaczeniem na pensjonat, najładniejszym budynku z okresu powstawania Ligoty. Oferta […]

  Czytaj więcej
 • Udzielane zniżki: Od 1 kwietnia 2014r.  MDK wprowadził  zniżkę w wysokości 50%, zgodnie z założeniami programu „Aktywni Seniorzy”, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz karty przynależności do programu. Instytucja nie posiada stałego cennika uczestnictwa w imprezach. Zniżki na kartę „Aktywnego Seniora” obowiązują wyłącznie na imprezy, których organizatorem jest Dom Kultury. Opis działalności: Miejski Dom Kultury […]

  Czytaj więcej
 • Udzielane zniżki: od 1 kwietnia br. Instytucja wprowadza zasady korzystania z oferty kulturalnej, zgodnie z programem „Aktywni Seniorzy” tylko w zakresie imprez i zajęć organizowanych bezpośrednio przez Instytucję. Z programu wyłączone są imprezy i zajęcia organizowane przez podmioty zewnętrzne oraz zajęcia stałe, z których prowadzący otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zależne od uzyskanych wpływów. Opis działalności: MDK […]

  Czytaj więcej
 • Udzielane zniżki: wszystkie osoby legitymujące się kartą „Aktywni Seniorzy” będą miały od 1 kwietnia br. prawo do 50% zniżki w opłatach za udział w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Instytucję. Prawo do zniżki nie dotyczy zajęć oraz imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Opis działalności: Miejski Dom Kultury „Południe” obejmuje pięć filii zlokalizowanych w południowych dzielnicach […]

  Czytaj więcej
 • 28 kwietnia 2014

  Ogłoszenie

  W Punkcie Konsultacyjnym na 3 Maja 11 pozostawiano damską parasolkę. Można ją odebrać w godzinach urzędowania Punktu. Godziny urzędowania, można znaleźć w zakładce „Punkt Konsultacyjny”.

  Czytaj więcej