Aktywni Seniorzy 60+ Katowice


Witamy na internetowej stronie programu Miasta Katowice
„Aktywni Seniorzy” 60+!Znajdziecie tutaj Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Programu, jego Partnerów i Realizatorów.

Program z zakresu polityki społecznej "Aktywni Seniorzy" realizowany jest przez Stowarzyszenie FAMI.LOCK na zlecenie Miasta Katowice.

  • 28 kwietnia 2014

    Ogłoszenie

    W Punkcie Konsultacyjnym na 3 Maja 11 pozostawiano damską parasolkę. Można ją odebrać w godzinach urzędowania Punktu. Godziny urzędowania, można znaleźć w zakładce „Punkt Konsultacyjny”.

    Czytaj więcej