Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Partnerzy miejscy

29 kwietnia 2014

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”

Udzielane zniżki:
od 1 kwietnia br. Instytucja wprowadza zasady korzystania z oferty kulturalnej, zgodnie z programem „Aktywni Seniorzy” tylko w zakresie imprez i zajęć organizowanych bezpośrednio przez Instytucję. Z programu wyłączone są imprezy i zajęcia organizowane przez podmioty zewnętrzne oraz zajęcia stałe, z których prowadzący otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zależne od uzyskanych wpływów.

Opis działalności:
MDK jest placówką, która organizuje koncerty, festiwale, turnieje, wystawy, pracuje z dziećmi i promuje kulturę.
Miejski Dom Kultury SZOPIENICE – GISZOWIEC  został powołany do życia 1 stycznia 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej Katowic.  Wcześniej przez blisko pięćdziesiąt lat funkcjonował jako Zakładowy Dom Kultury Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”. Prowadzi działalność kulturalną także w dwóch filiach.

Kontakt:
ul. Gen. J. Hallera 28
tel. 32 256-84-53
tel. 32 256-12-25
http://www.mdk.katowice.pl