Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Partnerzy miejscy

29 kwietnia 2014

Miejski Dom Kultury „Południe” (Kostuchna)

Udzielane zniżki:
wszystkie osoby legitymujące się kartą „Aktywni Seniorzy” będą miały od 1 kwietnia br. prawo do 50% zniżki w opłatach za udział w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Instytucję. Prawo do zniżki nie dotyczy zajęć oraz imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Opis działalności:
Miejski Dom Kultury „Południe” obejmuje pięć filii zlokalizowanych w południowych dzielnicach Katowic: Kostuchnie, Piotrowicach, Murckach, Zarzeczu, Podlesiu.
MDK organizuje szereg imprez kulturalnych oraz warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (fotograficzne, malarskie, literackie, gry na różnych instrumentach, teatralne, taneczne, nauki obsługi komputera dla seniorów,  nauki języków obcych, zajęcia sportowe).  W obrębie ośrodka działają chóry śpiewacze, zespoły taneczno-wokalne, Teatr „Etiuda”, Klub Seniora, kluby skatowe, koło wędkarskie, grupa fotograficzna.
MDK organizuje Kameralny Festiwal Piosenki, Przedszkolne Spotkania z Piosenką, konkurs malarski „Śląskie Straszki”, konkurs literacki „Sny Malarzy. Sny Poetów”.

Kontakt:
ul. T. Boya-Żeleńskiego 83
tel: 32 209 47 72
http://www.mdkpoludnie.com