Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Partnerzy miejscy

29 kwietnia 2014

Miejski Dom Kultury „Koszutka”

Udzielane zniżki:
Dyrektor Instytucji poinformowała, że Instytucja nie prowadzi odpłatnych zajęć i imprez dla Seniorów 60+.

Opis działalności:
Dom Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
– rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
– przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
– kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Zadania Dom Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:
– zespołowego uczestnictwa w kulturze,
– różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
– form indywidualnej aktywności kulturalnej,
– imprez kulturalnych,
– różnorodnych form edukacji pozaszkolnej.

Kontakt:
Michała Grażyńskiego 47
tel. 32 258 99 77
http://www.mdkkoszutka.pl