Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Partnerzy miejscy

29 kwietnia 2014

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”

Udzielane zniżki:

Od 1 kwietnia 2014r.  MDK wprowadził  zniżkę w wysokości 50%, zgodnie z założeniami programu „Aktywni Seniorzy”, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz karty przynależności do programu. Instytucja nie posiada stałego cennika uczestnictwa w imprezach. Zniżki na kartę „Aktywnego Seniora” obowiązują
wyłącznie na imprezy, których organizatorem jest Dom Kultury.

Opis działalności:

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” (dzielnice Katowic) inicjuje szereg ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. MDK organizuje: Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów, Przegląd „Kabareściak”, Salon Muzyczny Tadeusza Trzaskalika, koncerty „Operetka wieczorową porą”, szereg konkursów plastycznych, warsztaty „Seniorzy w akcji”, Cafe Bogucice i Cafe Zawodzie, spotkania Koła Miłośników Historii Bogucic, Dni Bogucic, Dni Zawodzia
oraz Dancingi jako arteterapię poprzez taniec. W domu kultury odbywają się lekcje m.in.: gry na instrumentach muzycznych, języków obcych czy obsługi komputera. W obrębie ośrodka działa Śląski Ludowy Zespół Śpiewaczy „Zawodzianki”,  Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „Katowice”, Zespół Akordeonistów „Katowice – Kleofas”, Kluby i Koła Seniorów, sekcja szachowa, sekcja skata sportowego.

Kontakt:

Dział „Bogucice”
ul.Markiefki 44a
e-mail: bogucice@mdkbogucice-zawodzie.pl
tel.: (32) 203 05 17

Dział „Zawodzie”
ul. Marcinkowskiego 13a
e-mail: zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl
tel.: (32) 255 32 44

http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl