Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Karta Seniora

Jesteś mieszkańcem Katowic? Masz ukończony 60 rok życia?
Ten Program jest dla Ciebie!

Zgłoś się do Punktu Konsultacyjnego przy ulicy 3 Maja 11 w Katowicach, prowadzonego przez Stowarzyszenie FAMI.LOCK i złóż wniosek o wydanie Karty Aktywnego Seniora.

Wniosek możesz również pobrać TUTAJ

Personalizowana Twoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i kolejnym numerem  „Karta Aktywnego Seniora 60+” umożliwi Ci dostęp do zniżek i ulg, oferowanych przez miejskich i prywatnych Partnerów Programu.

Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne i nie wiąże się z podejmowaniem jakichkolwiek zobowiązań ze strony jego uczestników.

Wzór karty
Wzór karty