Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

FAMI.LOCK

Stowarzyszenie FAMI.LOCK  nr KRS: 0000383087  

Założyciele Stowarzyszenia, Ewa i Andrzej Dopierała, od 25 lat, prowadzą Teatr Bez Sceny w Katowicach. Szczegółowe informacje o dokonaniach Teatru Bez Sceny na www.teatrbezsceny.pl i https://www.facebook.com/teatr.bezsceny

Założone w 2011 roku, Stowarzyszenie FAMI.LOCK firmowało produkcję spektaklu Teatru Bez Sceny „Diabelski młyn”, znakomicie przyjętego przez publiczność i krytykę. Przedstawienie otrzymało Nominację do Złotej Maski 2012 w kat. Najlepsza Rola Kobieca i 2 nominacje do nagrody im. Leny Starke.
Rok 2013, to produkcja „Noży w kurach” Dawida Harrowera w Planetarium Śląskim w Chorzowie.
Rok 2014 to premiera „Psiunia” Agnes i Daniela Besse i stworzenie cyklu Popołudniowych Spotka Seniorów Sympatyków Teatru „Pssst” w Siedzibie na 3 Maja 11.
Od czerwca 2013 roku Stowarzyszenie realizuje projekt stworzenia Siedziby  Stowarzyszenia i Teatru Bez Sceny w dawnej „Hali Butów” przy ulicy 3 Maja 11 w Katowicach.
Od 1 kwietnia 2014 jest, (wyłonionym w konkursie Wydziału Polityki Społecznej Miasta Katowice), realizatorem miejskiego Programu „Aktywni Seniorzy 60+” i w przyszłej Siedzibie przy ulicy 3 Maja 11, prowadziło Punkt Konsultacyjny programu „Aktywny Senior”. Program został wygaszony z dniem 1 stycznia 2021.

A.    Celem Stowarzyszenia jest:

 1. animowanie życia kulturalnego,
 2. edukacja przez sztukę i edukacja regionalna,
 3. kreowanie, produkcja i promocja spektakli teatralnych,
 4. działania twórcze i promocyjne łączące różne dziedziny sztuki,
 5. ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie zdrowego stylu życia,
 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, emerytów i rencistów,
 8. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości,
 9. umożliwianie i ułatwianie dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki, techniki i kultury,
 10. przyczynianie się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 11. propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kultury,
 12. wspieranie twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki,
 13. rewitalizacja budynków, budowli i innych nieruchomości.

B.    Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez prowadzenie działań w sferze zadań publicznych. Statutowa działalność stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.

C.    Przedmiotem nieodpłatnej działalność Stowarzyszenia jest :

 1. tworzenie, organizacje, produkcję i promocję spektakli teatralnych,
 2. organizowanie spotkań z twórcami, miłośnikami i odbiorcami różnych dziedzin sztuki,
 3. organizowanie działań dydaktycznych (wykładów, warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, wystaw, itp.) w zakresie celów Stowarzyszenia,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów Stowarzyszenia,
 5. współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności integracyjnej osób fizycznych przez aktywność kulturalną,
 6. wspieranie organizacyjne i rzeczowe oraz promocja osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia,
 7. współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą,
 8. organizowanie i promowanie działań propagujących zdrowy styl życia,
 9. stworzenie przestrzeni formalnej i prawnej do realizacji własnych zainteresowań, pomysłów i projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 10. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczymi i środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 11. ochronę dziedzictwa kulturowego Państwa Polskiego,
 12. promocję polskiej kultury i sztuki za granicą,
 13. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

(fragment Statutu Stowarzyszenia FAMI.LOCK)