Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Partnerzy prywatni / Zdrowie

26 sierpnia 2014

BetaMed S.A.

Eletktroterapia  -20%

Ultradźwięki -20%

Laseroterapia -20%

Magnetoterapia -20%

Terapia uciskowa -17%

Masaż częściowy -50%

Masaż całościowy -50%

Terapia manualna -34%

Światłolecznictwo -20%

Platformy -34%

 

Ośrodek posiada obecnie trzy główne segmenty świadczenia swoich usług. W pierwszym znajduje się poradnia fizjoterapii oraz oddział rehabilitacji. Kolejnym segmentem jest zakład opiekuńczo-leczniczy, w tym również dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Trzeci stanowi opieka nad seniorami, zarówno w formie pobytów stacjonarnych, jak i dziennych.

 

Biuro Obsługi Pacjenta
Telefon stacjonarny: (32)420 29 00
Telefon komórkowy: 519 308 200
Email: mac@betamed.pl

Godziny otwarcia: 800– 2000

http://www.mac.betamed.pl/