Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności

25 marca 2021

Badanie związane z pracą magisterską – ankieta

Szanowni Państwo,

Nazywam się Angelika Grabowska, jestem studentką psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Chciałbym serdecznie zachęcić Państwa do wypełnienia kwestionariuszy, dzięki którym zgromadzę informacje niezbędne do napisania pracy magisterskiej. Badanie skierowane jest do osób, które ukończyły 65 rok życia.

Badanie dotyczy związku planowania i poczucia własnej skuteczności z aktywnością fizyczną, i zachowaniami siedzącymi w grupie seniorów 65+ .

Jednocześnie informuję, iż wypełnienie kwestionariusza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w badaniu. Wszelkie dane zebrana podczas badania będą mogły być wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Wypełnienie kwestionariusza jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, w każdej chwili może Pani/ Pan zrezygnować.

Dziękuję za poświęcony czas.

https://www.profitest.pl/s/37697/42yL6mf9?fbclid=IwAR0J0SX6IlRsI3NOJP1QvDQTD0Wn7M43yeV2HHPnUPDDnjUIL0OIvRT5GHg