Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności / Wydarzenia

3 marca 2018

Zaproszenie seniorów na spotkania z Policjantami

Zapraszamy Seniorów do udziału w „Akademii Bezpiecznego Seniora”

Katowiccy policjanci serdecznie zapraszają seniorów do udziału w „Akademii Bezpiecznego Seniora”. Spotkania odbywać się będą w Stowarzyszeniu Kolonia Mościckiego w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276 w szkole „OMEGA”.
Pierwsze spotkanie z policjantami odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godz. 17:00. Zapraszamy seniorów z wnuczkami w wieku
od 7 do 15 r.ż. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie tworząc małe rękodzieła.

Spotkania odbywać się będą w sali przyrodniczej w następujących w dniach:
• . w godz. 17:00 -19:00 z policjantką z Zespołu Profilaktyki Społecznej, z dzielnicowym z „siódemki” oraz Fundacją „Podaruj Nadzieję”. Integracja seniorów z młodzieżą, rozmowy o bezpieczeństwie seniorów i tworzenie kolorowych mydełek.

• . w godz. 17:00-18:00 z przedstawicielem NBP oraz w godz. 18:00- 19:00 ze Strażakiem

• 19 marca 2018r. w godz. 17:00–18:00 z przedstawicielem MOPS oraz w godz. 11:00–12:00 przedstawicielem CPR

Komenda Miejska Policji w Katowicach realizuje nową edycję programu profilaktyczno – edukacyjnego dla seniorów „Bezpieczna przystań 2017/2018”. W ramach programu w formie „Akademii bezpiecznego Seniora” odbędzie się cykl 5 spotkań grupy seniorów z partnerami programu obejmujący szeroki zakres bezpieczeństwa tj.:
• z policjantem (wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa)- „Seniorze uważaj! Nie daj się oszukać!” • ze strażakiem (bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz przeciwdziałanie zatruciom tlenkiem węgla), • z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (bezpieczeństwo socjalne), zapoznanie z ofertą instytucji pomocy społecznej, w szczególności w zakresie pomocy socjalnej (zarówno finansowej – zasiłki, świadczenia, dofinansowania czy też usługowej – usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne, jak i pomocy w formie niepieniężnej m.in w ramach poradnictwa specjalistycznego, w tym wsparcia psychologicznego, prawnego, mediacji, poradnictwa zawodowego, terapii oraz pracy socjalnej, jak i usług asystenckich) • z przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego (bezpieczne finanse), rozpoznanie autentyczności banknotów, bezpieczne transakcje bezgotówkowe oraz bezpieczne pożyczki.
• z pracownikiem Centrum Powiadamiania Ratunkowego (telefon ratujący życie nr 112, ratownictwo medyczne).

Wstęp wolny!