Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności

20 czerwca 2020

Zalecenia Wojewody Śląskiego

Wszyscy czekamy na możliwość wznowienia działalności punktu konsultacyjnego Aktywni Seniorzy 60+ oraz rozpoczęcia nowego sezonu warsztatów i spotkań w Centrum Spotkań Seniora. Mamy nadzieję, że już wkrótce otrzymamy od organów decyzyjnych pozwolenie na powrót do zajęć z Seniorami.

Niestety, na razie sytuacja epidemiczna w naszym regionie nie pozwala na wznowienie działalności. Decyzją Wojewody Śląskiego z dn.18 czerwca 2020

obowiązuje nas dalsze czasowe zawieszenie działalności, w terminie od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r.

Zalecenie to obowiązuje w:

  1. placówkach wsparcia dziennego
  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+
  3. środowiskowych domach samopomocy
  4. na warsztatach terapii zajęciowej

O wszelkich zmianach i komunikatach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.