Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności / Wydarzenia

13 lutego 2018

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Urząd Miasta Katowice zaprasza do udziału
w bezpłatnych spotkaniach edukacyjnych z zakresu
profilaktyki raka jelita grubego

W spotkaniach mogą brać udział mieszkańcy Katowic z następujących grup wiekowych:

. 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
. 40–49 lat, które maja. krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
. 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością

Podczas spotkań prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną będzie można
poznać zasady zdrowego stylu życia (w tym prawidłowej diety) zapobiegające m.in. powstawaniu
raka jelita grubego.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W 2018 ROKU

Adres filii  Miejskiego Domu Kultury Data spotkania i godzina rozpoczęcia :
ul. Jankego 136    02/02/2018    16:30
ul. Sołtysia 25       07/02/2018    16:30
ul. Boya-Żeleńskiego 83       09/02/2018    16:30
ul. Grażyńskiego 47       16/02/2018     17:00
ul. Kołodzieja 42      21/02/2018     16:30
ul. Jankego 136       23/02/2018      16:30
ul. Stellera 4           28/02/2018        16:30
ul. Grażyńskiego 47        02/03/2018   17:00
ul. Krzyżowa 1      07/03/2018      16:30
ul. Markiefki 44A         09/03/2018     16:30
ul. Marcinkowskiego 15       14/03/2018     16:30
ul. Jankego 136      16/03/2018      16:30

Spotkania są realizowane w ramach projektu pn. „Program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka jelita grubego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania z UE: 245 473,74 zł.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Szczegóły dot. projektu są dostępne na stronie: profilaktykarakajelita.katowice.eu