Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności

10 kwietnia 2016

Program „BURSZTYNOWY TELEFON”

Program BURSZTYNOWY TELEFON
Punkt informacji senioralnej

Bezpłatne porady telefoniczne z dziedziny opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców Katowic po 60 roku życia.

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest edukacja prozdrowotna w zakresie eliminacji wystąpienia zespołów geriatrycznych(alienacja społeczna, hipokineza, depresja, osamotnienie, zależność, upadki, przedwczesny zgon) oraz pomoc w rozwiązaniu już istniejących problemów zdrowotnych, psychospołecznych oraz socjalnych osób starszych. UWAGA! Udzielane wsparcie ma charakter edukacyjny i informacyjny i mimo realizowania go przez wykwalifikowany personel medyczny nie stanowi porady medycznej.

ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie w ramach programu będzie realizowane poprzez udzielanie bezpłatnych porad drogą telefoniczną lub
organizację bezpośrednich spotkań z wybranymi specjalistami w zakresie geriatrii, rehabilitacji, psychologii oraz opieki pielęgniarskiej. W przypadku, gdy u zgłaszającej się po poradę osoby zostaną stwierdzone trudne warunki socjalne – zostanie ona zgłoszona przez koordynatora (po wyrażeniu na to zgody) do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a w przypadku niepokojącego stanu zdrowia – do poradni geriatrycznej na terenie miasta Katowice.

ADRESACI PROGRAMU

Mieszkańcy Katowic, którzy ukończyli 60. rok życia, w tym kombatanci i osoby represjonowane, którzy z powodu złego stanu zdrowia i problemów związanych z samodzielnym funkcjonowaniem spowodowanych chorobą szukają
specjalistycznej pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej.

JAK SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI?


W celu skorzystania z konsultacji należy zadzwonić pod numer 509 023 394, który będzie obsługiwany według
następującego harmonogramu:

Kontakt z koordynatorem w celu otrzymania informacji ogólnych możliwy jest od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 08:00-10:00.
Specjaliści będą dostępni 4 dni w tygodniu.
pielęgniarka – poniedziałki, godz. 14:00-15:00,
lekarz geriatra – wtorki, godz. 14:00-15:00,
psycholog – środy, godz. 14:00-15:00,
rehabilitant – czwartek, godz. 14:00-15:00,

Podczas rozmowy osoby korzystające z pomocy będą mogły otrzymać bezpłatne porady oraz – jeśli zajdzie taka
potrzeba- umówić się na bezpośrednią rozmowę ze specjalistą – osoba zainteresowana zostanie poinformowana o dniu, godzinie oraz miejscu spotkania. Każda zgłaszająca się po poradę osoba zostanie poproszona o podanie:

imienia i nazwiska,
daty urodzenia,
adresu zamieszkania,
danych kontaktowych,

a także o wypełnienie, z pomocą specjalisty/koordynatora, ankiety dotyczącej zagadnienia, z jakim się zgłosiła.
W przypadku, gdy rozmowę przeprowadza osoba chcąca uzyskać poradę w imieniu osoby uprawnionej do udziału w Programie, prosimy o przygotowanie danych osoby uprawnionej. Jeżeli osoba nie wie do którego specjalisty skierować pytanie, lub w czasie dyżuru specjalistów nie może uzyskać połączenia sugerujemy kontakt z Koordynatorem, który pomoże w doborze właściwego sposobu rozwiązania problemu.Podczas końcowego etapu realizowanego projektu ekspert oddzwoni do wybranej losowo grupy osób w celu zweryfikowania, czy udzielona porada okazała się pomocna oraz czy przyczyniła się do poprawy jakości życia. Ankiety
zostaną w miejscu przeprowadzania porad.

ORGANIZATOR
Fundacja „Pamięć i Pomoc” im. dr. Edmunda Gryglewicza oraz Urząd Miasta Katowice

WYKONAWCA

Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

Obserwowane pogłębiające się problemy z zapamiętywaniem, spadek nastroju niezależny od okoliczności, nietypowe
objawy zmiany leków, częste zachwiania równowagi to sytuacje, które budzą w nas niepokój ale nie skłaniają nas od
razu do wizyty u lekarza. Objawy te mogą jednak być oznaką rozwijającej się choroby. Możliwość telefonicznego
skonsultowania nurtujących kwestii ze specjalistą i otrzymanie właściwych wskazówek lub wyjaśnień pozwala na
podjęcie właściwych decyzji dotyczących własnego stanu zdrowia.

UMÓW KONSULTACJĘ

tel. 509 02 33 94 (poniedziałek – piątek 08.00 – 10.00)

plakat BT