Aktywni Seniorzy 60+ Katowice


Witamy na internetowej stronie programu Miasta Katowice
„Aktywni Seniorzy” 60+!Znajdziecie tutaj Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Programu, jego Partnerów i Realizatorów.

 • Udzielane zniżki: od 1 kwietnia br. Instytucja wprowadza zasady korzystania z oferty kulturalnej, zgodnie z programem „Aktywni Seniorzy” tylko w zakresie imprez i zajęć organizowanych bezpośrednio przez Instytucję. Z programu wyłączone są imprezy i zajęcia organizowane przez podmioty zewnętrzne oraz zajęcia stałe, z których prowadzący otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne zależne od uzyskanych wpływów. Opis działalności: MDK […]

  Czytaj więcej
 • Udzielane zniżki: wszystkie osoby legitymujące się kartą „Aktywni Seniorzy” będą miały od 1 kwietnia br. prawo do 50% zniżki w opłatach za udział w zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Instytucję. Prawo do zniżki nie dotyczy zajęć oraz imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Opis działalności: Miejski Dom Kultury „Południe” obejmuje pięć filii zlokalizowanych w południowych dzielnicach […]

  Czytaj więcej
 • 28 kwietnia 2014

  Ogłoszenie

  W Punkcie Konsultacyjnym na 3 Maja 11 pozostawiano damską parasolkę. Można ją odebrać w godzinach urzędowania Punktu. Godziny urzędowania, można znaleźć w zakładce „Punkt Konsultacyjny”.

  Czytaj więcej