Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności

25 marca 2020

Od dziś obowiązują nowe dyspozycje dotyczące poruszania się w przestrzeni publicznej.

Z dniem dzisiejszym weszła w życie nowelizacja procedur, związanych z poruszaniem się w przestrzeni publicznej.
Poniżej publikujemy plansze, wyjaśniające co można, a czego nie:

1 2 4 5