Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności / Wydarzenia

27 marca 2019

„Nowoczesny Senior – Aktywny Zawodowo”

Szanowni Seniorzy, w ramach współpracy Miasta Katowice – Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach   uruchomił  w dniu 15 lutego 2019r. Punkt Informacyjno-Doradczy  dla mieszkańców Katowic w wieku senioralnym, którzy zamierzają powrócić na rynek pracy  i podjąć zatrudnienie.

Punkt Informacyjno  – Doradczy  działa w ramach Projektu „ Nowoczesny Senior – Aktywny Zawodowo”   w ramach realizacji  polityki senioralnej pn. „Srebrna Gospodarka”.

W ramach  działalności Punktu  Senior otrzyma wsparcie doradcy zawodowego  w zakresie:

  • sporządzenia  dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowania się do  udziału  w rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą
  • poszukiwania ofert pracy, z wykorzystaniem stron i portali internetowych oraz totemów multimedialnych dostępnych w urzędzie /wyświetlaczy ofert pracy z możliwością  wydruku ofert/

Punkt działa w siedzibie Powiatowego  Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14  w pok. 13                na I piętrze / jest winda/

Punkt czynny jest w każdy wtorek i czwartek tygodnia
w  godzinach   od 11.00 do 13.00.