Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności / Wydarzenia

15 października 2019

Konferencja „Od interwencji do profilaktyki. Różne oblicza działań na rzecz bezpieczeństwa”

Komendant Miejski Policji w Katowicach

insp. Paweł Barski
Serdecznie Zaprasza
mieszkańców Katowic

do udziału w Konferencji organizowanej wspólnie
z Katedrą Bezpieczeństwa Powszechnego

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

pn. „Od interwencji do profilaktyki.
Różne oblicza działań na rzecz bezpieczeństwa”
,

która odbędzie się w dniu 25 października 2019r. w godz. 9:45 – 13:15
w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (Rotunda) ul. Lompy 19

Konferencja dotyczyć będzie działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa na
terenie miasta Katowice. Podczas konferencji omówione zostaną m.in.: wyniki badań
przeprowadzonych przez studentów AWF Katowice dotyczące poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców miasta, funkcjonowania aplikacji internetowej „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa”.

Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania działań podejmowanych
przez katowickich funkcjonariuszy na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców
oraz ograniczenie przestępczości i zachowań nieakceptowanych społecznie.

Wstęp na Konferencję jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc proszę
o potwierdzenie swojego udziału poprzez zgłoszenie telefoniczne do Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, pod numerem telefonu
32/200-21-98 lub zgłoszenia mailowe po adres:
agnieszka.krzysztofik2@katowice.ka.policja.gov.pl pisząc w temacie: Konferencja, do
dnia 22 października 2019r.

Program Konferencji:

„Od interwencji do profilaktyki. Różne oblicza działań na rzecz bezpieczeństwa”
25 października 2019 roku

aula Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach im. aspiranta policji województw śląskiego Jana Kali

9.30 9.45 – 10.00 – Rozpoczęcie konferencji, przywitanie przybyłych gości

10.00 – 10.30 – prof. zw. dr. hab Jadwiga Stawnicka (Katedra
Bezpieczeństwa Powszechnego AWF Katowice; Komenda Główna
Policji) – Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością wśród mieszkańców Katowic.

10.30 10.30 – 11.00 – insp. dr hab. Iwona Klonowska (Dyrektor Biura
Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji): Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa jako szczególna forma komunikacji – ujęcie psychologiczno-
pedagogiczno-socjologiczne.

11.00 – 11.30 – insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. zw. dr hab. Jadwiga
Stawnicka – Partnerstwo służb dzielnicowych ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

11.30 – 12.00 – przerwa

12.00 – 12.20 – Mirosław Cygan (Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta w Katowicach) – Katowicki Inteligentny System Monitoringu i
Analizy – jako przykład sposobu wspomagania służb przez zastosowanie nowoczesnej technologii

12.20 12.20– 12.40 – insp. Paweł Barski (Komendant Miejski Policji w Katowicach) – Stan bezpieczeństwa na terenie miasta Katowice

12.40 12.40 – 13.00 – podinsp. Tomasz Ciepał – Naczelnik Wydziału Prewencji
KMP w Katowicach – profilaktyka społeczna jako narzędzie mające realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

13.00 – 13.15 – dyskusja, zakończenie