Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności / Wydarzenia

9 września 2020

Informacja dot. Programu „Aktywni Seniorzy 60+”

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2020 kończy działalność Punkt Konsultacyjny przy 3 Maja 11a.

Bardzo prosimy wszystkich Seniorów, którzy złożyli wnioski o wydanie Karty Seniora o pilny odbiór do końca roku. Po tym terminie nie będzie to możliwe w Punkcie Konsultacyjnym.

Karty wydanie do 31 grudnia 2020 zachowują ważność bezterminowo.

 

Stowarzyszenie FAMI.LOCK.