Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności

8 czerwca 2020

Darmowe telefoniczne porady prawne

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze naszego kraju udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także osoby fizyczne PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Obecnie osoba ubiegająca się o pomoc prawną NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO ZŁOŻENIA pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Prawnicy i doradcy obywatelscy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Darmową pomoc można uzyskać w ponad 1500 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w całym kraju.

Zapraszamy do skorzystania z usług prawników i doradców obywatelskich współpracujących ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”. Zadzwoń i zapisz się na darmową poradę prawną.

dogma