Aktywni Seniorzy 60+ Katowice

Aktualności / Wydarzenia

11 sierpnia 2016

Bezpłatna wycieczka z Muzeum Historii Katowic!

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „60+ KULTURA”

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA

„Ciekawe miejsca i muzea”

24 września (sobota)

mhk

START: siedziba Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

W PROGRAMIE:

Oddział MHK – Dział Grafiki im. Pawła Stellera (ul. Kościuszki 47)

Kościół pw. św. Michała Archanioła (Park Kościuszki)

Izba muzealna Polskiego Radia Katowice (ul. Ligonia 29)

Kościół ewangelicko-augsburski, muzeum parafialne (ul. Warszawska 18)

„Trójkąt trzech cesarzy” (Sosnowiec – Modrzejów)

Gawlikówka – Izba Śląska. MDK „Szopienice – Giszowiec” (pl. Pod Lipami 1)

Oddział MHK – Dział Etnologii Miasta, (ul. Rymarska 4)

OPCJONALNE ATRAKCJE DLA UCZESTNIKÓW:

8.30 – 9.00 możliwość bezpłatnego zwiedzania wystaw (siedziba muzeum, ul. Szafranka 9)

17.00 – 18.00 koncert: Ewa Leśniak – recital piosenki aktorskiej (piosenki Marleny Dietrich i Zary Leander).

Akompaniament na fortepianie – Ewa Zug. (Oddział MHK – Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 4)

siedziba Muzeum Historii Katowic, ul. ks. J. Szafranka 9

Wycieczka przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 60 rok życia.
Udział jest bezpłatny, wymagane jest jednak zgłoszenie potwierdzone przez organizatora.

 

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr. tel. 32 209 00 21 wewn. 117 lub e-mail: przewodnik@mhk.katowice.pl.

Przy zgłoszeniu konieczne jest podanie: imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego.
Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą dowodów tożsamości w celu weryfikacji zgłoszenia.

Muzeum Historii Katowic jako organizator nie ubezpiecza uczestników wycieczki od następstw
nieszczęśliwych wypadków, pozostawiając tę kwestię we własnym zakresie uczestników; nie ponosi
tym samym odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas realizacji programu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podawanych przy zgłoszeniu dla
potrzeb niezbędnych do realizacji wycieczki, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. ).